RBG WARMTEPOMPEN / RBG TOTAAL INSTALLATIE TECHNIEK

              ONDERHOUDSCONTRACTEN    ALL-IN   EN   VIP-A  (onderhoud per 12 maanden)                        

Groen licht voor jouw verduurzaming
Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook huizenbezitters die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben mogelijk in aanmerking voor deze lening.

 

Ontdek de voordelen

Waarom gebruik maken van de Energiebespaarlening?

 

 

 

Geen verborgen kosten
Je betaalt geen afsluit- of bijkomende kosten en we zijn transparant over de maandlasten.

 

 

Vervroegd aflossen
Je kunt de volledige lening of een deel ervan altijd vergoedingvrij aflossen.

 

 

Ruime leenmogelijkheden
Het Warmtefonds hanteert ruime voorwaarden voor eigenaar-bewoners van 75+ of met weinig leenruimte.

 

 

Voorwaarden Energiebespaarlening
Om de Energiebespaarlening af te sluiten voor jouw woning, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het Warmtefonds heeft de leenmogelijkheden uitgebreid, zodat ook eigenaar-bewoners in de leeftijd 75+ of met beperkte leenruimte een lening kunnen aanvragen. De belangrijkste voorwaarden hebben we hieronder voor je op een rij gezet.


Waar moet je minimaal aan voldoen?

Belangrijkste voorwaarden
Je moet eigenaar en bewoner zijn van de te verduurzamen woning
De aanvraag is niet voor een nieuwbouwwoning
Je verduurzaamt het woongedeelte van deze woning met een of meerdere maatregelen
Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 27.000 lenen (bij een ZEP maximaal € 54.000 en bij een NOM maximaal € 71.000)
De aanvraag voor de Energiebespaarlening is drie maanden geldig.
Meer informatie over onze voorwaarden? Bekijk deze uitgebreide toelichting met voorbeelden.

Energiebesparende maatregelen
Je kunt de Energiebespaarlening alleen gebruiken voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
Het is mogelijk om in combinatie met een lening van 20 jaar een warmtepomp te financieren als deze niet meer dan 33% (een derde) van het leenbedrag bedraagt. Dit in verband met de levensduur van een warmtepomp. Bij leningen met een kortere looptijd maakt het niet uit welk deel van het leenbedrag aan een warmtepomp besteed wordt.
Maatregelen die al zijn uitgevoerd kunnen niet worden meegenomen in de lening, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum van de lening zijn gefactureerd.
Zoek je nog een aannemer? Lees dan eerst de tips op deze pagina.

Leenbedragen en looptijd
Van € 1.000 tot € 15.000: vrije keuze tussen een looptijd van 7, 10 of 15 jaar.
Van € 15.000 tot € 27.000: vrije keuze tussen een looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar.
Boven € 27.000 (NOM/ZEP): vrije keuze tussen 7, 10, 15 of 20 jaar.

Voordelen Energiebespaarlening
Je betaalt een aantrekkelijke rente, die voor de hele looptijd van de lening vaststaat.
Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
Je kunt altijd de hele lening of een deel ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250).
De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.
Je betaalt geen afsluitkosten.
Je vindt hier meer informatie over op de pagina Incasso

 

NAAR NATIONAAL WARMTEFONDS
PAGINA TERUG

E-mailen
Bellen
Map
Info